อนุทิน 133465 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คุณครูโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนีไม่ใช่ควบคุมนักเรียนมาอย่างเดียวนะ คุณครูโรงเรียนนี้นำพาเด็กประพฤติปฏิบัติด้วย...

เด็ก ๆ จะดีได้ต้องเริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ และแก้ไขที่คุณครู

ถ้าคุณครูนำพาเด็กไปในทางที่เด็กก็จะดีด้วย 

แม่พิมพ์ที่ดี แม่พิมพ์ที่ประเสริฐ

เขียน 27 Jan 2014 @ 10:36 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุด้วยความจริงใจ ขอให้เจริญทางโลกทางธรรม

เขียนเมื่อ 

เป็นภาพที่หาดูยากมากครับ