อนุทิน 133464 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

ชีวิตของเราทุกท่านทุกคนเป็นชีวิตที่ประเสริฐ เป็นชีวิตที่มีต้นทุนที่ประเสริฐ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมี สร้างมรรคผลพระนิพพานโดยเฉพาะ โดยตรง

 

 พระพุทธเจ้าให้เราทุกคนมีสติมีสัมปชัญญะ ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐไปกว่าพระรัตนตรัย

“เอาศีลเป็นที่ตั้ง เอาธรรมเป็นที่ตั้ง”

ถึงร่างกายของเรานี้จะเป็นอย่างไรก็จะไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เพราะการดำเนินชีวิตของเราในชีวิตประจำวันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้สร้างความดีสร้างบารมีทั้งนั้น... http://www.gotoknow.org/posts/560213

 

ธรรมะภาคปฏิบัติ

(Download PDF file)

เขียน 27 Jan 2014 @ 10:31 () แก้ไข 27 Jan 2014 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)