อนุทิน 133442 - บุษยมาศ

(๒๕ มกราคม ๒๕๕๗)

- ประชุมร่วมกันทั้ง ๓ สภา...ตลอดทั้งวัน เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย...คราวนี้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  จากภายนอกมาเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นภาพอนาคตของ มรพส. จะเป็นอย่างไรบ้าง...อยากเห็น วันเดียวก็ไม่เห็น

  ประชุมตั้งแต่ ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. มีต่ออีก (๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) คราวนี้จัดร่วมกันนอกสถานที่ อยู่ด้วยกันตลอด

  ๒๔ ชั่วโมง...(ถึงคราวที่ มรพส.จะเปลี่ยนแปลงจริง ๆ แล้วใช่หรือไม่???...อยากเห็นเหมือนกัน...รอลุ้น ๆ ๆ)

เขียน 26 Jan 2014 @ 11:16 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับอ.บุษย์…อยากเห็นเช่นกันครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณพี่หนาน…รอลุ้นเช่นกันค่ะ…อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจริง ๆ…