อนุทิน 133432 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

ภาพกิจกรรมวันนี้..ก่อนสอนพิเศษ และ หลังจากสอนพิเศษ..ให้นักเรียนชั้น ป.๓

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ครบกระบวนการทุกขั้นเลย ณ ท่าน ผอ. เยี่ยมครับชื่นชม