อนุทิน #133432

ภาพกิจกรรมวันนี้..ก่อนสอนพิเศษ และ หลังจากสอนพิเศษ..ให้นักเรียนชั้น ป.๓

เขียน:

ความเห็น (1)

ครบกระบวนการทุกขั้นเลย ณ ท่าน ผอ. เยี่ยมครับชื่นชม