อนุทิน 133420 - อ.นุ

  ติดต่อ

"ศักดิ์ศรีและคุณค่าที่แท้จริง
ต้องเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
มิใช่การสร้างภาพให้คนหลง
เพราะมายาภาพหาได้ยั่งยืน"

คุณครูธรรมทิพย์
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)