อนุทิน 133410 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

- วันนี้ทั้ง เช้า - บ่าย...จัดโต๊ะทำงาน + เก็บเอกสารเข้าตู้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะนานแล้ว ไม่ค่อยมีเวลากับสิ่งต่าง ๆ 

   เหล่านี้เลย...

  (ทำเสร็จ เล่นเอาโต๊ะทำงานเอี่ยมสะอาดตาไปเลย)...ความจริงต้องทำทุก ๆ วัน ๕ ส. (สะสาง สะอาด)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)