อนุทิน 133403 - อ.นุ

  ติดต่อ

"Action = Reaction
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual intelligence)
คือความฉลาดที่ทำให้เห็น และเข้าใจตนเอง

ทำให้เกิดสันติสุขขึ้น ภายในใจ"

พี่นพพร เทพสิทธา

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ตรงใจคิดมากค่ะ..."ความฉลาดที่ทำให้เห็น และเข้าใจตนเอง"