อนุทิน 133400 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ศักดิ์ศรีและคุณค่าที่แท้จริง
ต้องเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
มิใช่การสร้างภาพให้คนหลง
เพราะมายาภาพหาได้ยั่งยืน

ธรรมทิพย์
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (0)