อนุทิน 133400 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

ศักดิ์ศรีและคุณค่าที่แท้จริง
ต้องเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
มิใช่การสร้างภาพให้คนหลง
เพราะมายาภาพหาได้ยั่งยืน

ธรรมทิพย์
๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

เขียน 23 Jan 2014 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)