อนุทิน 133383 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

(๒๒ มกราคม ๒๕๕๗)

(ช่วงเช้า) - ประชุมการพิจารณาผลงานที่สูงขึ้นของ PC ในครึ่งเช้า

           - เซ็นแฟ้มงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

(ช่วงบ่าย) - ประชุมเรื่องการแบ่งส่วนราชการ (โรงเรียนสาธิต + คณะครุศาสตร์) และเส้นทางความก้าวหน้าของ

              โรงเรียนสาธิต ที่มุ่งสู่ คศ. ฉันเริ่มรับงานหนักอีกแล้วในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

            - ประชุมภายในกองบริหารงานบุคคล เรื่อง การแบ่งส่วนภายในกอง ฯ

(๒๓ มกราคม ๒๕๕๗)

(ช่วงเช้า) - ประชุมลูกน้องภายในกอง ฯ เรื่อง การทำงานเป็นทีม การให้เกียรติหัวหน้างาน การสอนงานให้พวกเขา ฯลฯ

(ช่วงบ่าย) - เซ็นแฟ้มงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

            - ขอออกไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่เทศบาลตำบล ฯ

เขียน 23 Jan 2014 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)