อนุทิน 133377 - อ.นุ

  ติดต่อ

อันความวุ่น วิ่งมา หาความว่าง
ไม่มีทาง ไปไหน สหายเอ๋ย
ในที่สุด ก็ต้องหยุด เหมือนอย่างเคย
ความหยุดเฉย เป็นเนื้อแท้ แก่ธรรมเอย

อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

http://www.youtube.com/watch?v=5TB9CMgX6rs

  เขียน:  

ความเห็น (0)