อนุทิน 133359 - Archanwell

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปรัชญาแห่งการคิดต่างจากแนวคิดกระแสหลักเดิม

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗

------------------------------------------------------------

            งานวิชาการนั้นเป็นงานสร้างหลักคิด และเมื่อเราตระหนักในภารกิจของงานวิชาการเพื่อความยุติธรรม การวางหลักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำหลักคิดที่เราวางไปใช้เพื่อสนับสนุนสิ่งที่เขาคิดว่า เป็นธรรม มันก็คงเป็นธรรมดา ลองคิดดู มาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาก็ย่อมถูกอ้างทั้งโดยโจทก์และจำเลย ดังนั้น ตำราเล่มหนึ่งย่อมเป็นที่พึ่งของประชาชนมากมาย

            การวางหลักคิดทางกฎหมายย่อมสำคัญและน่านับถือมากค่ะ สังคมพัฒนาไปทุกวัน นักคิดทางนิติศาสตร์ก็ต้องพัฒนาตัวเองให้สนองตอบความยุติธรรมต่อสังคมให้ได้ค่ะ และในหลายสถานการณ์ ก็จะต้องทิ้งแนวคิดเก่าที่สนองตอบความยุติธรรมต่อสังคมไม่ได้ค่ะ

            แนวคิดทั้งหมดนี้ เขียนใน https://www.facebook.com/mark.charoenwong/posts/10152186279786967 เพื่อแสดงความคิดถึงและชื่นชมคุณมาร์ค เจริญวงศ์ อัยการสายวิชาการ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นลูกศิษย์ในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และในวันนี้ เป็นเพื่อนทางความคิดในหลากหลายมุมมองทางสังคม โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นงานที่ผู้เขียนให้ความสำคัญมากที่สุดในช่วงวัยใกล้เกษียณอายุราชการ

เขียน 22 Jan 2014 @ 08:42 ()


ความเห็น (0)