อนุทิน 133357 - พ.แจ่มจำรัส

เป็นที่น่าสังเกตุว่า พักนี้มีคนอ่านบันทึกน้อยลง ดอกไม้ก็น้อยลง ผู้เขียนเองก็เขียนน้อยลง

เป็นเพราะบ้านเมืองไม่ปกติ หรือเปล่าหนอ?

เขียน 22 Jan 2014 @ 07:45 ()


ความเห็น (4)

ตามมาให้กำลังใจ…และอยากให้บ้านเมืองสงบสุขครับ…

ดูจาก TrueHits.net แล้ว GotoKnow ยังเป็นอันดับที่ 47 ของประเทศ แต่ UIP น้อยกว่าเดิม แสดงว่าเว็บในภาพรวมทั้งประเทศมี UIP น้อยลงครับ ดูเหมือนคนจะมุ่งอยู่ที่จะอ่านข่าวสารการเมืองเป็นหลักครับ

เขียนเมื่อ 

หน้าจะมีสว่นครับ..

เขียนเมื่อ 

มีคนบันทึกมาก แต่ไม่มีคนอ่านบันทึกมากกว่านะคะ…