อนุทิน 13334 - กวิน

กวิน

จากบทความ คุณเป็นต้นไม้แบบไหนกัน@190768 อ่านที่พี่นุช (คุณนายดอกเตอร์) comment ไว้ ทำให้นึกถึง สมุทรโฆษคำฉันท์ ที่ได้มีการเปรียบเทียบความงามของนางพินทุมดี ว่าพระนางมีเอวที่คอดกิ่วเหมือนดังเถาวัลย์ สมุทรโฆษคำฉันท์บทนี้ ยกขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง อินทรวิเชียรฉันท์ 11 กับพระอาจารย์ BM.chaiwut  ในบทความเรื่องเจ็บแล้วทนคือควาย (ควายคนรึคนควาย) @168820

พระสมุทรโฆษรำพัน
ถึงนางพินทุมดี
: อินทรวิเชียรฉันท์ 11

๏อ้าแม่ผู้มีหน้า          คือศศิอันเรืองรอง
ราษตรีตระการสอง     สุข(ะ)เล่นดีศรี

๏คิดเอวลำเภาเยา-     พ(ะ)ดิพาล(ะ)พัลลี
คิดนมกรรพุมนี-         รช(ะ)รัตน(ะ)เรียม
ผจง

๏คิดคิ้วคำนวณนวย     คือนูอันก่งยง
ตรูตาตระบอก บง        บมิแล้วและติดใจ

๏คิดท้องสร(ะ)แทบพาง   นพ(ะ)โรม(ะ)เรืองไร
คิดแก้มสร(ะ)แหล้มใส      และตระศักดิ์สมบูรณ์ปราง

๏บุญใดนี้โททำ              และมานำไปสมนาง
บาปใดนี้หนอปาง           มาบำราส งางาม

๏สุดท้าย เที่ยวหา        ทุกตำบลนาราม
บ พบ ธูทราม               รักษ(ะ)ท้าว นิราสา

  • ๏คิดเอวลำเภาเยา-     พ(ะ)ดิพาล(ะ)พัลลี
  • คิดถึงเอวอันงามของน้อง (เยาพดี/เยาวดี+พาล=อายุน้อย) เหมือน พัลลี/วัลลี=เถาวัลลย์
  • คำตัวเขียว สันนิษฐานว่า โบราณท่านถือว่าเป็น คำลหุ 
  • คำว่า ผจง = ปทันตครุ
  • คำว่า รัตน(ะ) ต้องอ่าน รัด-นะ เพื่อให้ได้คณะฉันท์
เขียน 27 Jun 2008 @ 15:57 () แก้ไข 27 Jun 2008 @ 16:04, ()


ความเห็น (0)