อนุทิน 133339 - บุษยมาศ

๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นไข้หวัด ลาป่วย ๑ วัน (อากาศเปลี่ยน สุขภาพไม่ค่อยดีเลยอ่ะ)

๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

           - ปรึกษางานการจัดโครงสร้างงานของกองบริหารงานบุคคลใหม่ กับอธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการจัด

              โครงสร้างกอง ฯ ใหม่ จาก ๕ งาน แบ่งเป็น ๖ งาน มีงานงอกเพิ่ม คือ งานพัฒนาและฝึกอบรม ซึ่งท่านอธิการ ฯ +

              ท่านรอง ฯ ฝ่ายบริหาร เห็นด้วย คราวนี้มาถึงการแบ่งภาระงานของแต่ละคนซึ่งฉันได้ประชุมแจ้งให้ทุก ๆ คน ทราบ

              และเตรียมร่างเรียบร้อยแล้ว...

(ช่วงบ่าย) - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) และประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.)

เขียน 21 Jan 2014 @ 12:49 ()


ความเห็น (3)

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากครับ…ผมก็กำลังเริ่ม..ไอ.ค๊อกๆ แค๊กๆ

เขียนเมื่อ 

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ คุณเพชรน้ำหนึ่ง…

เขียนเมื่อ 

ขอให้สุขภาพดีดั่งเดิมโดยเร็วพลัน