อนุทิน 133337 - บัณฑิต หิรัญกาญจน์

ผมตั้งใจฝึกวันภาษาอังกฤษทุกวันวันละ 1-2 ชั่วโมง
แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ต้องเปลี่ยนไปเป็นวันเสาร์-อาทิตย์แทน วันละ 1-2 ชั่วโมง เหมือนเดิม
ซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้ เป็นโปรแกรมที่ทางมหาวิทยาลัย
ซื้อมาให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้งาน
ซึ่งโปรแกรมนี้ชื่อว่า Tell Me More เป็นรูปแบบ E-Learning

คำอธิบายคร่าวๆ

เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
เน้นการฝึกฝน เน้นให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับโปรแกรมด้วยการพูดและการฟังให้มากที่สุด

ซึ่งจากการค้นหาดูผมพบว่าหลายมหาวิทยาลัยได้มีการนำโปรแกรมนี้ไปใช้แล้ว
ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีแบบฝึกหัดหลายแบบฝึกหัด ซึ่งทุกแบบฝึกหัด
จะมีระดับให้เลือก ง่าย ปานกลาง ยาก ซึ่งจะมีบททดสอบก่อนเรียน
เพื่อให้เรารู้ว่าเราอยู่ในระดับไหน

เว็บไซต์รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ใช้โปรแกรม Tell Me More
tmm.rmutr.ac.th/‎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ (ของมหาวิทยาลัยผม)
tmm.rmutl.ac.th/‎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
https://www.it.chula.ac.th/cu_tell_me_more จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.tmm.cmru.ac.th/?name=index&file=views&op=views&action=desc&id=000001
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เขียน 21 Jan 2014 @ 09:51 ()


ความเห็น (1)

ดีจังเลยคะ เรียนรู้ได้ตลอด ^_^