อนุทิน 133336 - อาจารย์ต้น

ผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาฯมาเกือบ 2 ปี

หมอคือคนที่มีความรู้มาก ชอบแนะนำคนไข้ในเรื่องสุขภาพ

บางครั้งก็ชอบห้ามคนไข้ในการกินของ

อย่างไรก็ตาม........

หมอก็คือประชาชนคนหนึ่ง

มีสิทธิ เสรีภาพ และเท่าเทียมเหมือนกับประชาชนคนอื่นๆ

วันที่ 2 กุมภาฯ หมอมี "หน้าที่" บางประการที่จะต้องทำ

หมออาจทำบัตรเสีย

หมออาจไม่เลือกใคร พรรคใด

หรือหมอาจเลือกพรรคที่คนส่่วนใหญ่ไม่นิยม หรือนิยม

ที่เลวร้ายสุดๆก็คือ หมออาจไม่ไปเลือกตั้งนอนหลับทับสิทธิ์

นั่นก็เป็นสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

ของหมอเอง

 

เขียน 21 Jan 2014 @ 07:52 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าจะแสดงออกด้วยการโวตโนได้ครับ..