อนุทิน 133324 - ผักหวานป่า

  ติดต่อ

20 มกราคม 2557 14.00 น. พานักเรียนไปทดลองสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวโบราณ ที่ยายธีและป้าวิ บริจาคให้กับโรงเรียน ผลเป็นที่น่าพอใจและประทับใจอย่างมากมาย...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ได้ข้าวกล้องน่าหุงเม็ดสวยมากเลยครับ