อนุทิน 133324 - ผักหวานป่า

20 มกราคม 2557 14.00 น. พานักเรียนไปทดลองสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวโบราณ ที่ยายธีและป้าวิ บริจาคให้กับโรงเรียน ผลเป็นที่น่าพอใจและประทับใจอย่างมากมาย...

เขียน 20 Jan 2014 @ 19:42 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้ข้าวกล้องน่าหุงเม็ดสวยมากเลยครับ