อนุทิน 133320 - prayat duangmala

  ติดต่อ

สามชั่วร้ายของร่างกาย

 สามชั่วร้ายของร่างกายคือ

  การกระทำโหดร้าย เบียดเบียน เข่นฆ่าชีวิตน้อยใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 การลักขโมย แอบอ้าง จาบจ้วง ช่วงชิง เห็นแก่ตัว เบียดบังทุกอย่างที่เกิดจากความโลภ

 มักมากในกาม ไม่ว่าความคิดการกระทำ สายตาวาจาที่ล่วงเกินทางเพศตรงข้ามที่มิใช่คู่ครองของตน..

 จากหนังสือระฆังย่ำรุ่ง

พิจารณาเองตามความเหมาะสม..กับสถานการณ์ปัจจุบัน..จริงเท็จพิจารณาครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)