อนุทิน 133316 - saiyan poopanna

วันนี้ผมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียรู้และข้อเสนอแนะในการเขียนบทความ โดยสรุปประเดนปัญหาหลักที่ผมต้องปรับปรุงอยู่ด้วยกัน 6 ข้อ คือ

1 การพิมพ์คำช้ำ

2 การพิมพ์ผิด

3 ให้ระวังเรื่องความหมายที่ต้องการสื่อ

4 การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น

5 การเขียนให้เห็นถึงการปฏิบัติ

6 เขียนให้เห็นหลักฐาน / เห็นหลักฐานที่ชัดเจน

 

เขียน 20 Jan 2014 @ 13:56 ()


ความเห็น (0)