อนุทิน 133309 - ช่อบุปผา

ในโลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภทคือ ผู้ให้ และ ผู้รับ

ผู้รับ : อาจได้กินอิ่มขึ้น

ผู้ให้ : ย่อมสุขใจหลับสบายขึ้น

เขียน 19 Jan 2014 @ 22:16 ()


ความเห็น (5)

ขอบคุณ อาจารย์ ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ อาจารย์ Wasawat Deemarn และคุณ พ.แจ่มจำรัส ที่ให้ดอกไม้ค่ะ

ผู้ให้คือผู้ที่อยู่เหนือการรับ ..คว่ำมือลง ผู้รับคือผู้อยู่ต่ำกว่า คือต้องแบมือรับ.. ถ้าทุกคนจะรู้จักการให้อภัยมากกว่าเป็นผู้รับโลกคงศิวิไล

ขอบคุณอาจารย์ prayat duangmala ที่ให้ดอกไม้และความเห็นเพิ่มเติม จริงนะคะ การให้ : มือผู้ให้ย่อมอยู่เหนือผู้รับ จึงมีความสุขกว่าผู้รับ การให้อภัยนั้น เป็นการให้ที่ทำได้ยากยิ่งกว่านัก จะทำได้เฉพาะผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง คนอ่อนแอทำไม่ได้ (คำพูดของ มหาตมคานธี) หากทำได้ “โลกคงศิวิไล” อย่างอาจารย์อยากเห็น

ขอบคุณ คุณ เพชรน้ำหนึ่ง อาจารย์ บุษยมาศ ผอ. ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ที่มอบดอกไม้ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ ดร. พจนา แย้มนัยนา ที่ให้ดอกไม้ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์คุณมะเดื่อ และคุณ “พี่หนาน” ที่ให้ดอกไม้ค่ะ