อนุทิน 133309 - ช่อบุปผา

ในโลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภทคือ ผู้ให้ และ ผู้รับ

ผู้รับ : อาจได้กินอิ่มขึ้น

ผู้ให้ : ย่อมสุขใจหลับสบายขึ้น

เขียน 19 Jan 2014 @ 22:16 ()


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ อาจารย์ Wasawat Deemarn และคุณ พ.แจ่มจำรัส ที่ให้ดอกไม้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผู้ให้คือผู้ที่อยู่เหนือการรับ ..คว่ำมือลง ผู้รับคือผู้อยู่ต่ำกว่า คือต้องแบมือรับ.. ถ้าทุกคนจะรู้จักการให้อภัยมากกว่าเป็นผู้รับโลกคงศิวิไล

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ prayat duangmala ที่ให้ดอกไม้และความเห็นเพิ่มเติม จริงนะคะ การให้ : มือผู้ให้ย่อมอยู่เหนือผู้รับ จึงมีความสุขกว่าผู้รับ การให้อภัยนั้น เป็นการให้ที่ทำได้ยากยิ่งกว่านัก จะทำได้เฉพาะผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง คนอ่อนแอทำไม่ได้ (คำพูดของ มหาตมคานธี) หากทำได้ “โลกคงศิวิไล” อย่างอาจารย์อยากเห็น

ขอบคุณ คุณ เพชรน้ำหนึ่ง อาจารย์ บุษยมาศ ผอ. ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ที่มอบดอกไม้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ ดร. พจนา แย้มนัยนา ที่ให้ดอกไม้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์คุณมะเดื่อ และคุณ “พี่หนาน” ที่ให้ดอกไม้ค่ะ