อนุทิน 133263 - ยูมิ

  ติดต่อ

หน้าหนาวลม  คนนิยม  ห่มผืนผ้า

ห่มกายา  ให้อบอวน  ชวนหายหนาว

หนาวอารมณ์  ห่มอะไรใจลุกวาว

ไร้แสงดาว  หนาวอารมณ์  ตรมฤดี

  เขียน:  

ความเห็น (0)