อนุทิน 133208 - ยูมิ

ยูมิ

อันคนดี  มิได้มอง  ของภายนอก

ผู้รู้บอก  มองมุมคิด  จิตสดใส

ด้วยต่างคน  ต่างความคิด  ต่างจิตใจ

พุทธสอนให้  มองภายใน จิตใจตน

เขียน 15 Jan 2014 @ 09:26 ()


ความเห็น (0)