อนุทิน 133208 - ยูมิ

  ติดต่อ

อันคนดี  มิได้มอง  ของภายนอก

ผู้รู้บอก  มองมุมคิด  จิตสดใส

ด้วยต่างคน  ต่างความคิด  ต่างจิตใจ

พุทธสอนให้  มองภายใน จิตใจตน

  เขียน:  

ความเห็น (0)