อนุทิน 133202 - นีโอ..เบเกอรี่

วันจันทร์ 13 มกราคม 57 : ประชุมทั้งวัน

วันอังคาร 14 มกราคม 57 : เช้าตรวจงานเอกสาร   บ่าย - สอน แต่ทบทวนเนื้อหาเดิมจนเหนื่อยแล้วก่อนเริ่มเนื้อหาใหม่ 

กลับบ้านหาอาหารเติมพลัง แล้วไปสนทนาธรรมกับเพื่อนบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการย้ายบ้านพัก เพื่ออนาคต 

สานฝันสู่แฟลตที่พักบุคลากรค๊า 

เขียน 14 Jan 2014 @ 21:47 ()


ความเห็น (0)