อนุทิน 133190 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

"มนุษย์เป็นผู้ที่ทำแต่ความดี"

เราจะเป็นมนุษย์ที่ดีได้ต้องรู้จักสร้างความดี สร้างบารมี...

การมาถือศีลปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เฉพาะแต่การนั่งสมาธิ เดินจงกรมเท่านั้น แต่ให้เราพึงทำในทุก ๆ อิริยาบถ

มีแรง มีความสามารถ มีพลัง ให้นำปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นมา "ทำความดี"

กฟผ. ผู้ที่ทำความดีได้ในทุก ๆ "อิริยาบถ..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)