อนุทิน 133187 - ช่อบุปผา

เมื่อกฏหมายไม่มีความเป็นธรรม 
จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำคือต่อต้าน

เขียน 13 Jan 2014 @ 23:13 () แก้ไข 20 Jan 2014 @ 15:48, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะ : อาจารย์ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ อาจารย์ Wasawat Deemarn อาจารย์ ดร. พจนา แย้มนัยนา คุณ “พี่หนาน” อาจารย์ GD และอาจารย์ อร วรรณดา ที่ให้ดอกไม้ด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ prayat duangmala ที่ให้ดอกไม้ค่ะ