อนุทิน 133187 - ช่อบุปผา

  ติดต่อ

เมื่อกฏหมายไม่มีความเป็นธรรม 
จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำคือต่อต้าน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะ : อาจารย์ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ อาจารย์ Wasawat Deemarn อาจารย์ ดร. พจนา แย้มนัยนา คุณ “พี่หนาน” อาจารย์ GD และอาจารย์ อร วรรณดา ที่ให้ดอกไม้ด้วยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ prayat duangmala ที่ให้ดอกไม้ค่ะ