อนุทิน 133185 - อร วรรณดา

ภูมิใจและดีใจอย่างสุดซึ้ง ที่ท่านอาจารย์ไอดิน-กลิ่นไม้ อาจารย์ที่ผู้เขียนเคารพนับถือได้ให้เกียรติกล่าวไว้ในบันทึกของอาจารย์ "IQ, EQ, AQ, และ MQ" ...สี่วิชาพึงเรียนรู้ เมื่อเตรียมสู่ "วัยผู้ใหญ่"  http://www.gotoknow.org/posts/558841 ศิษย์ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

 

                                              อร  วรรณดา

                                        ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๗

 

เขียน 13 Jan 2014 @ 23:08 () แก้ไข 13 Jan 2014 @ 23:19, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ Wasawat Deemarn และ คุณทิมดาบ ที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านและให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยครับครู

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ ดร.พจนา แย้มนัยนา

ขอบคุณ อาจารย์payat duangmala

ขอบคุณ คุณช่อบุปผา

ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านและให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พี่หนาน ที่เข้ามาอ่านและให้ข้อคิดเห็นค่ะ