อนุทิน 133175 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...มอบให้เจ้าขาว...

หน้าเสาธงวันนี้ไม่มีขาว
ต่างทราบข่าวเงียบเหงาเศร้าเหลือที่
เจ้าเคยอยู่เคียงคู่ "ราิชินี"
ผ่านเดือนปีที่เห็นต้องไกลแล้ว

ขาวเป็นเพื่อนกับคนทุกชนชั้น
มิตรสัมพันธ์มั่นคงคอยเข้าแถว
หอประชุมหนึ่งสองต้องไร้แวว
เคยแน่แน่วร่วมกิจกรรมจำอำลา

ศพขาวฝังทอดร่างทุกอย่างสิ้น
ขอแผ่นดินแห่งนี้ที่กลบหน้า
ยังเคียงคู่ยืนหยัดด้วยศรัทธา
"ราชินี"อำลาน้ำตาริน

ธรรมทิพย์
๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
เจ้าขาวสุนัขจรจัดเคียงคู่ "ราชนีบูรณะ" มานานนับสิบปีได้จากไปเพราะชราภาพ
ศพเจ้าขาวคงฝังอยู่คู่ "ราชินี" ตามที่มันผูกพัน
ไปสู่สุคติเถิดนะเจ้าขาว สุนัขแสนซื่อที่ไม่เคยทำร้ายใคร

  เขียน:  

ความเห็น (3)

ขอให้เจ้าไปดีนะ เกิดในที่ดี ๆ ;)…

ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์ Wasawat

All dogs go to Heaven …….