อนุทิน 133175 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

...มอบให้เจ้าขาว...

หน้าเสาธงวันนี้ไม่มีขาว
ต่างทราบข่าวเงียบเหงาเศร้าเหลือที่
เจ้าเคยอยู่เคียงคู่ "ราิชินี"
ผ่านเดือนปีที่เห็นต้องไกลแล้ว

ขาวเป็นเพื่อนกับคนทุกชนชั้น
มิตรสัมพันธ์มั่นคงคอยเข้าแถว
หอประชุมหนึ่งสองต้องไร้แวว
เคยแน่แน่วร่วมกิจกรรมจำอำลา

ศพขาวฝังทอดร่างทุกอย่างสิ้น
ขอแผ่นดินแห่งนี้ที่กลบหน้า
ยังเคียงคู่ยืนหยัดด้วยศรัทธา
"ราชินี"อำลาน้ำตาริน

ธรรมทิพย์
๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
เจ้าขาวสุนัขจรจัดเคียงคู่ "ราชนีบูรณะ" มานานนับสิบปีได้จากไปเพราะชราภาพ
ศพเจ้าขาวคงฝังอยู่คู่ "ราชินี" ตามที่มันผูกพัน
ไปสู่สุคติเถิดนะเจ้าขาว สุนัขแสนซื่อที่ไม่เคยทำร้ายใคร

เขียน 13 Jan 2014 @ 21:48 ()


ความเห็น (3)

ขอให้เจ้าไปดีนะ เกิดในที่ดี ๆ ;)…

ขอบพระคุณค่ะ อาจารย์ Wasawat

All dogs go to Heaven …….