อนุทิน 133168 - พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ

  ติดต่อ

ครูคือใคร..ใครคือครูในวันนี้

หรืออยู่ที่ปริญญามหาศาล

หรือเพียงเล่าบอกเรื่องราวในตำนาน

หรือเพียงบอก..ว่าตนจบอะไรมา....


..
ปริญญาเพื่อปริญญาเรียนรู้โลกกว้าง

ยอมรับคำนับ...ตำนานในโลกใหญ่

องค์ธรรมองค์ความรู้คู่กันไป

สิ่งใดรู้บอกรู้..รู้ค่าคน..


...

ครุหรือครูผู้แน่นหนัก

ด้วยจิตรักเมตตาธรรมนั้นใหญ่หลวง

ใช่หลอกล่อคารมลวง

งานหลวงก็ขาดงานราชก็ไม่ทำ..

.......

ด้วยเมตตาธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)