อนุทิน 133164 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

http://www.gotoknow.org/posts/558969

กิจกรรม ประสบการณ์ และความทรงจำดีๆ บันทึกไว้ในโกทุโนว์นี้  เหนื่อยมากมาย แต่ความสุขก็หลากหลายไปตามบริบทของชีวิตครู..ที่ขาดบุคลากร..แต่พยายามจะไม่ให้ขาดคุณภาพ ทั้ง โรงเรียน ครูและนักเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยินดีด้วยใจครับ