อนุทิน 133158


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมร่วมกับกองกลาง + กองบริการการศึกษา + รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ + รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + อธิการบดี

              + ผช.อธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ เกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ของ ม. เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม + เซ็นตรวจภาระงาน

              ของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ ราย (สรุปผลงานภายใน ๑ สัปดาห์)

(ช่วงบ่าย) - ประชุมสายสนับสนุนวิชาการ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดทำการวิเคราะห์ค่างาน + การจัดทำ

              Job Description + การประเมินค่างาน

            - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

ผลที่ได้จากการไปประชุมตามคณะ ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารและมีความเข้าใจในเนื้องานกันมากขึ้น และทราบปัญหาในการทำงาน

เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของกองบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี