อนุทิน 133148 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • เย็นนี้ฉันขับรถกลับจากบ้านชานเมืองด้วยความสุขใจ
  หลังจากดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่

  ทำให้คิดถึงคำกล่าวของพระอาจารย์ฉลอง
  วัดธารธรรมที่ท่านพูดถึงความสุขในชึวิตซึ่งท่านได้ยินจากนักปราชญ์ที่ว่า


  ถ้าอยากมีความสุขสองชั่วโมง  ให้ดื่มเหล้า
  ถ้าอยากมีความสุขสองวัน      ให้สวมเสื้อผ้าใหม่
  ถ้าอยากมีความสุขสองเดือน   ใหแต่งงาน
  ถ้าอยากมีความสุขสองปี       ให้อยู่บ้านใหม่
  ถ้าอยากมีความสุขตลอดไป    ให้อยู่กับธรรมชาิติ


                                                           ธรรมทิพย์
                                                      ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)