อนุทิน 133138 - prayat duangmala

วันนี้เราเป็นคนประเภทใดหนอ

. มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเราก็สามารถสำเร็จเป็นพุทธได้..แล้วเรามีมากพอหรือยัง

๒. ถ้าเรามีคุณธรรม แต่ไม่มีความรู้ความสามารถ ก็สำเร็จเป็นปราชญ์เมธีได้..แล้วเราเป็นเฉกเช่นนี้ไหม

๓. ถ้าเรามีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแล้วคุณธรรม เราก็จะเป็นเพียงคนถอย..แล้วเรามีเช่นนี้ไหม

๔. แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถและไม่มีคุณธรรม เราก็เป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดา..แล้วเราเป็นไหม

 ในสี่ประเภทนี้ เรามีคุณสมบัติอยู่ที่ข้อใด..เราเลือกได้ด้วยตัวเราเอง.. 

 

เขียน 12 Jan 2014 @ 11:23 ()


ความเห็น (0)