อนุทิน 133130 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๔๕ |

"..."

คนอื่นอาจหลงในสิ่งที่เขาเป็น

แต่เราอย่าหลงกับสิ่งที่เราเห็น

เพราะสิ่งที่เห็นนั้นจริง

แต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นล้วนไม่จริง

(สงสัยมั้ย?ธรรมะ ฉบับ ทุกข์ไม่มีจริง, หน้า ๓๐)

เขียน 11 Jan 2014 @ 23:02 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นึกนึก 10 เรื่องที่อย่าเพิ่งเชื่อ… เรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ที่ตรัสไว้ในกาลามสูตร 1.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน) 2.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย) 3.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย) 4.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน) 5.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ) 6.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ) 7.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน) 8.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา) 9.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย) 10.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ) (ที่มา web Buddha 4u)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ น้องอาจารย์พิชชา ;)…