อนุทิน 13313 - kmsabai

kmsabai

วันนี้จะมีการพูดคุย  พบปะ  และเปิดพื้นที่การสื่อสาร  เพื่อเรียนรู้วาระ  ของกันและกันเพิ่มเติม  ระหว่างทีม ผู้บริหาร  และท่าน สมคบ....

 คาดหวังว่าการพูดคุยกันนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับ...

  ถ้าทุกคนเข้าใจ  และเห็นคุณค่าจะการพูดคุย  รู้จักการฟังอย่างลึกซึ้ง  และเปลี่ยนแปลง

   งานสุขภาพประชาชนเรายังไม่ได้เริ่มอย่างเต็มที่อย่างที่ท่านว่า...

   เพราะว่าเรามัวแต่มาจัดการเรื่องภายใน  เรื่องราวที่มากมาย...

 

   น่าจะเป็นการเชื่อมต่กันที่ดี  และเข้าใจวาระของแต่ละคน  และได้เรียนรู้  เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น  ของเราเอง  และองค์กร

 

  เขียนโพย  และความคิดแบ่งปันท่าน  เล็กน้อย เผื่อว่าจะเกิดประโยชน์ในการแบ่งปันครับ....

  กระบวนการเรียนรู้น่าจะเป็นนั่งล้อมวง...

  เริ่มต้นด้วยประเด็นความรู้สึกดีๆต่อกัน

  เรื่องราวที่ดีๆ

  เมื่อไหลลื่นแล้วก็ต่อด้วยข้อติดขัด  ความคาดหวัง 

  เรื่องราวในใจ...ต่อกัน

  ความคิดเเพ่อการแสวงหาทางออกร่วมที่ดีที่สุด  ที่เอื้อต่อการทำงาน  และการเรียนรู้

 

  ขอให้เกิดแต่สิ่งที่ดีๆครับ

เขียน 27 Jun 2008 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)