อนุทิน 133096 - prayat duangmala

  ติดต่อ

แม้ลูกหลานจะโง่เขลา  พึงให้เล่าเรียนศึกษา

 ลูกหลานแม้จะโง่เขลามากเพียงไร ก็ควรจะให้ได้เล่าเรียนศึกษา ผ่านการเล่าเรียนศึกษาแล้วจะช่วยให้พวกลูกหลานมีความรู้และฉลาดขึ้นได้ สามารถที่จะดำรงอยู่ในสังคมนี้ได้ด้วยดีสืบไป

หนังสือเป็นการบันทึกความรู้และผลิตผลทางความคิดของผู้คนในอดีต การพัฒนาทางอารยธรรมของเราล้วนได้รับการผลักดันด้วยหนังสือทั้งสิ้น..

 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

กำหมะเก่าคนเมือง เขาก็จะพูดไว้ในลักษณะเปรียบเทียบว่า “เสียมบ่าคมใส่ด้ามหนักๆ คนบ่าหลวกหื้อเฮียนหลายๆ” ความหมายคล้ายกันครับอาจารย์