อนุทิน 13309 - kmsabai

  ติดต่อ

Work  shop...

  เมื่อมองย้อนไปวันที่จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง RM แล้ว  คิดว่าเกิดการเรียนรู้ที่ดีมาก  และกระบวนกรเองก็ได้เรียนรู้ด้วยมาก  จากผู้เรียนครับ

  จึงคิดว่าน่าจะจัดอีกครับ  อาจจะเป็นกระบวนการที่ครบ 100 %

    และอาจจะแทรกหลายๆอย่างเข้าไปด้วย....

  เขียน:  

ความเห็น (0)