อนุทิน 133057 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๙ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการชี้แจงทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

              ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + เจ้าหน้าที่ในกองอีก ๒ ท่าน

           - เซ็นต์ผ่านงาน จำนวน ๑๒ แฟ้ม

(ช่วงบ่าย) - ประชุมที่คณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับการชี้แจง ฯ ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + เจ้าหน้าที่ ฯ

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)