อนุทิน 133057 - บุษยมาศ

๙ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า) - ประชุมที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการชี้แจงทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

              ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + เจ้าหน้าที่ในกองอีก ๒ ท่าน

           - เซ็นต์ผ่านงาน จำนวน ๑๒ แฟ้ม

(ช่วงบ่าย) - ประชุมที่คณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับการชี้แจง ฯ ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + เจ้าหน้าที่ ฯ

 

เขียน 09 Jan 2014 @ 08:58 () แก้ไข 10 Jan 2014 @ 12:22, ()


ความเห็น (0)