อนุทิน #133052

วันพุธที่8มค56 จัดกิจกรรมให้ความรู้เบาหวาน " Train the trainner "

แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้าน รพ.รามา

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)