อนุทิน 133052 - nampeth-APN+(educator diabetes)

วันพุธที่8มค56 จัดกิจกรรมให้ความรู้เบาหวาน " Train the trainner "

แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้าน รพ.รามา

 

 

เขียน 09 Jan 2014 @ 00:25 ()


ความเห็น (0)