อนุทิน 133003 - บุษยมาศ

๗ มกราคม ๒๕๕๗

(ช่วงเช้า)  :

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

- เตรียมเรื่องที่จะประชุมสัญจรตามคณะในบ่ายนี้ (คณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม) ชี้แจงเกี่ยวกับข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  รอบที่ ๑

- แก้ไขปัญหาในการเปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา และเตรียมวางแผนเปิดรับสมัครฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ฯ

(ช่วงบ่าย) :

- ประชุมร่วมกับบุคลากรของคณะเทคโนฯ อุตสาหกรรม ที่ คณะ ฯ ผลการประชุมได้ข้อเสนอแนะ นำมาปรับใช้ในการทำงาน

  ผลที่ได้รับจากการประชุม ควรตั้งคณะกรรมการหัวหน้าสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

- ประชุมเสร็จกลับเข้ามาที่ห้องทำงาน เซ็นผ่านงานให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ แฟ้ม

- เซ็นต์งานการจัดซื้อวัสดุของกองฯ ๖ เรื่อง

เขียน 07 Jan 2014 @ 11:49 () แก้ไข 07 Jan 2014 @ 16:21, ()


ความเห็น (0)