อนุทิน 132998 - Dr.Dang

Dr.Dang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การดำรงชีวิต

โดยใช้วิชาการอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ

จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว

และหลักศีลธรรมประกอบด้วย

ผู้มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด

นำความรู้ไปใช้ในทางที่มิชอบ

ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์

 

พระบรมราโชวาท วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2504

เขียน 07 Jan 2014 @ 09:04 ()


ความเห็น (0)