อนุทิน 132998 - Dang

  ติดต่อ

การดำรงชีวิต

โดยใช้วิชาการอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอ

จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว

และหลักศีลธรรมประกอบด้วย

ผู้มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด

นำความรู้ไปใช้ในทางที่มิชอบ

ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์

 

พระบรมราโชวาท วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2504

  เขียน:  

ความเห็น (0)