อนุทิน 132994 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

ตื่นนอนเวลา ๐๓.๕๗ นาฬิกา ของวันที่ ๗ ม.ค.๕๗ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในหนองคาย ไวท์ โฮเทล เรานอนห้องเตียงเดี๋ยวคนเดียวเพราะกลัว ผศ.ดร.จะติดเชื้อไข้หวัดจากเรา จึงขอนอนห้องเดี่ยว....จากนั้นก็ทำงานที่ค้างคือการบันทึกภาคสนาม Field note ลงในแบบฟอร์มที่ต้องส่ง สมศ.

เขียน 07 Jan 2014 @ 04:20 () แก้ไข 08 Jan 2014 @ 04:09, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณ “พี่หนานและ อ.ประหยัดที่แวะให้กำลังใจ”