อนุทิน 132980 - ช่อบุปผา

  ติดต่อ

 

Words of wisdom from Yogi Bhajan

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ prayat คุณมะเดื่อ คุณ “พี่หนาน” คุณยายธี คุณ พ.แจ่มจำรัส และอาจารย์ชยันต์

ขอบคุณอาจารย์ ดร.พจนา แย้มนัยนา ค่ะ