อนุทิน 132979 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
    (อนุทิน๑๓๕) 

  • เปิดเรียนวันแรก มีตารางสอนเช้า-บ่าย แต่ยังไม่ได้สอนเพราะยังไม่ถึงคิว
  • วิชาการเลี้ยงผึ้งมีสอน ๑๐ โมง แต่ไม่มีคนมาเรียน ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไป..แต่คาดว่าน่าจะมีนิสิตมาติดต่อเรียนภายในวันพุธ
  • มีสอนภาคเรียนที่ ๒ (ภาคปกติ) มี ๕ รายวิชา และ ภาคเรียนฤดูร้อน กลุ่ม ๕๐๑ การจัดการการดำเนินชีวิต จากเดิม ๖ คน เพิ่มเป็น ๗ คน นัดเรียนตอนเย็น ๔ วันต่อสัปดาห์ ต้องจบภายในวันที่ ๗ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗
  • ยังไม่ได้ตัดเกรด ๕ รายวิชา..อิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิอิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
เขียน 06 Jan 2014 @ 15:50 () แก้ไข 06 Jan 2014 @ 15:57, ()


ความเห็น (0)