อนุทิน 132956


ไอดิน-กลิ่นไม้
เขียนเมื่อ

จากบันทึกของดร.จันทวรรณ "วันเด็ก ขอ 'วิชาผู้ใหญ่' ให้เด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ทุกคน"  (http://www.gotoknow.org/posts/558090) ความตอนหนึ่งว่า "...ในโอกาสวันเด็กปีนี้ ดิฉันขอเชิญชวนสมาชิก GotoKnow ทุกท่านในฐานะผู้ที่ผ่านชีวิตเจอความสุขและเผชิญความทุกข์มาก่อน ร่วมเขียนบันทึกให้ความรู้ แง่คิด และบทเรียนชีวิตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคนี้ ซึ่งดิฉันจะขอเรียกว่า 'วิชาผู้ใหญ่' เพื่อให้แก่เด็กๆ ที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ในปีนี้กันนะคะ บันทึกเหล่านี้อาจจะไม่มีเด็กๆ มาอ่านเลยทันทีที่ท่านเขียน แต่ด้วยระบบของ GotoKnow ที่ทีมงานพยายามให้ทำงานร่วมกับ Google ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าบันทึกจะเก่าเพียงไหนก็ตาม ดังนั้นในวันที่ผู้ใหญ่รุ่นใหม่เหล่านั้น เจอคำถามในชีวิตและค้นหาคำตอบผ่าน Google บันทึกของท่านก็จะได้รับการอ่านจากผู้ที่ต้องการเนื้อหานั้นในวันที่เขาต้องการค่ะ มาร่วมกันเขียนบันทึกพร้อมใส่คำสำคัญ "วันเด็ก" ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มค. นี้ พร้อมลุ้นรับเสื้อยืด GotoKnow จำนวน 10 รางวัลค่ะ...

ไอดินฯ พิจารณาว่า ประเด็นที่ดร.จันทวรรณกำหนดให้เขียน อยู่ในขอบข่ายที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาโดยตรง และได้รับผิดชอบในการเขียนตำราและจัดการเรียนการสอน ในช่วงที่ทำงานเป็นอาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) โดยการสร้าง Blog "MANTOKNOW" ขึ้นมา เพื่อเขียนบันทึกแบ่งปันความรู้ ข้อคิด และประสบการณ์ในขอบข่ายของ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาการแนะแนว เข้าไปดูแล้ว พบว่า ได้ว่างเว้นการเขียนบันทึกใน Blog นี้มาถึง 4 เดือน จึงเป็นโอกาสดี ที่จะเขียนบันทึกตามคำเชิญชวนของ ดร.จันทรรณ ดังกล่าว

"วิชาผู้ใหญ่" ไอดินฯ กำหนดไว้ 4 วิชา 3 วิชาแรก ได้แก่ "วิชา IQ, EQ และ AQ" มุ่งให้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมไปถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนวิชาที่ 4 คือ "วิชา MQ" เป็นวิชาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ทั้งนี้ ได้นำ "กัลยาณมิตรใน GotoKnow" ที่สมควรเป็น "ผู้ใหญ่ : ผู้เป็นแรงบันดาลใจ" มาอ้างอิงในบันทึกด้วย

หวังว่า กัลยาณมิตรจะร่วมให้ข้อคิดความเห็นเพื่อเสริมเติมเต็มให้เนื้อหาในบันทึกดังกล่าว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ 

 ความเห็น (5)

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับดอกไม้กำลังใจจากกัลยาณมิตรทั้ง 7 ท่าน ที่ล้วนเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ใหญ่ที่ถึงพร้อมทั้งด้าน "การครองตน ครองคนและครองงาน" เป็นต้นแบบในการเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต..."ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ " "ผอ.บุษยมาศ

" "คุณหมอทิมดาบ" "คุณหมอภูสุภา" "คุณแก้ว..อุบล" "อาจารย์พิชชา" และ "อ.นุ"

ขอบคุณ ดอกไม้กำลังใจจาก "หนูปริม" ผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างในความสุภาพอ่อนโยน เข้าใจโลกและชีวิต และรักการอ่าน และ "คุณวิชญธรรม" ผู้ใหญ่ที่ใกล้วัด และมากอารมณ์ขัน

ขอบคุณกำลังใจจาก "คุณครู Prayat Duangmala" ผูู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างในการหันกลับมาเอาดีได้ แม้จะพลั้งพลาดไปในวัยรุ่น "น้องมะเดื่อ" แบบอย่างของคุณครูผู้ทุ่มเทเพื่อศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่เต็มเปี่ยม" "ทพญ.ธิรัมภา" คุณหมอผู้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง รักศรัทธาในรากเหง้าของชาวอีสาน และ "อ.Wasawat Deemarn " แบบอย่างของหนอนหนังสือตัวพ่อ ซื้อหนังสือถึง 147 เล่มใน 1 ในงานสัปดาห์หนังสือ CMU (น่าจะนำไปลงใน Guinness Book World Records 2013 นะคะ)

ชื่นชม และรอติดตามอ่านนะคะคุณพี่ผศ.วิไล

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี