อนุทิน 132955 - นีโอ..เบเกอรี่

เมื่อวานวันเสาร์ มีกิจกรรมอบรมเสริมทักษะให้นักศึกษา

ให้เด็กดำเนินการเองในเรื่องพิธีกร. อาหารเที่ยง และที่น่าสนใจคือ"อาหารว่าง"

ด้วยความคิดประหยัด หรือความไม่รู้.แล้วไม่มาปรึกษากันเลย >!<

เช้า - "น้าหวานสีแดงกับคุกกี้(ปี๊บ)"

บ่าย - "ส้มลูกเล็กๆกับน้ำปรุงรสส้มบรรจุแก้ว"

คิดได้นะคะ ^!^

เขียน 05 Jan 2014 @ 08:04 () แก้ไข 05 Jan 2014 @ 08:11, ()


ความเห็น (0)