อนุทิน #13293

  ติดต่อ

  1. เมื่อวานประเมินภายใน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
  2. ผู้ประเมินประกอบไปด้วย ผศ.ภิรมย์ อ่อนเส็ง จากคณะเกษตร์ เป็นประธาน ผม และ อาจารย์ สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์จากคณะสหเวชศาสตร์
  3. การประเมินภาควิชาบริหารธุรกิจยังจัดเก็บเอกสารอ้างอิงยังไม่ค่อยดีนัก แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างน่าเรียนรู้จากภาควิชานี้ เช่นการจัดการเรียนการสอนที่ลงมือปฏิบัติจริงทั้งเรื่อง บริษัทจำลอง และการท่องเที่ยวที่ฝึกปฏิบัติจริง 
  เขียน:  

ความเห็น (0)