อนุทิน 13292 - Ka-Poom

Ka-Poom

มีคนวิเคราะห์เราก็ช่างเขาเถิด... นั่นความคิดเขาปรุง...ใจเขาเสพสิ่งที่ปรุงไปแล้ว

มีคนวิพากษ์เราก็ช่างเขาเถิด...นั่นความคิดเขาปรุง...ใจเขาเสพสิ่งที่ปรุงไปแล้ว

"ใจเบาเบา" ทบทวนตนเอง วันนี้ละชั่วอะไรบ้าง... เพียงแค่ละชั่วได้เท่านั้น ก็เริ่มทำความดีแล้ว...

ชั่วในดวงจิต คือ อะไร...

คือความคิดที่ส่งออกนอกต่อคน สัตว์ สิ่งของ หรืออาจเรียกว่าสรรพสิ่งต่างๆ การส่งออกนอกดวงจิตเราคือ การเจือปนด้วยอารมณ์ ความรู้สึก แปลงสู่ความคิดตามความรู้ที่มีเดิมผสมเข้าไปกับความรู้ใหม่ ประมวลผลอย่างรวดเร็ว จนแม้บางครั้งเราตามไม่ทัน... "สติ"ตัวเดียวเท่านั้นทำให้เรามองเห็น และปัญญาญาณเท่านั้นที่ทำให้เราแก้ทางสภาวะที่ว่านั้นได้

เขียน 27 Jun 2008 @ 09:27 () แก้ไข 27 Jun 2008 @ 09:29, ()


ความเห็น (0)