อนุทิน 132916 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

วันศุกร์แรกของปี 57 มีประชุมแก้ไขปัญหาให้คนบางคน >!<

เหตุจาก - ตัวเองนั่นแหละไร้ความรับผิดชอบ ขาดวินัยในการทำงาน

(ลืมส่งรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ตั้งแต่ทำคำขอตั้งงบประมาณฯ ที่ผ่านมา)

ผลคือ - ไม่ได้รับอนุมัติซื้อครุภัณฑ์ (แล้วมาเรียกร้องหาความยุติธรรม?)

-- ทำงานด้วยสติปัญญาบ้างได้หรือเปล่าคะ --  

  เขียน:  

ความเห็น (0)