อนุทิน #132845

๐ แม้จักต่างเชื้อชาติ ........ ศาสนา

ก็อยู่ร่วมชายคา ............. ประเทศได้

ทุกคนก็ต่างมา .............. เป็นมิตร

เผื่อแผ่แก่กันไว้ ............. ว่างเว้นกินแหนง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)