อนุทิน 132845 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ แม้จักต่างเชื้อชาติ ........ ศาสนา

ก็อยู่ร่วมชายคา ............. ประเทศได้

ทุกคนก็ต่างมา .............. เป็นมิตร

เผื่อแผ่แก่กันไว้ ............. ว่างเว้นกินแหนง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)