อนุทิน 132845 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ แม้จักต่างเชื้อชาติ ........ ศาสนา

ก็อยู่ร่วมชายคา ............. ประเทศได้

ทุกคนก็ต่างมา .............. เป็นมิตร

เผื่อแผ่แก่กันไว้ ............. ว่างเว้นกินแหนง

เขียน 31 Dec 2013 @ 12:54 () แก้ไข 31 Dec 2013 @ 14:14, ()


ความเห็น (0)