อนุทิน 132836 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ อ้างอิงเอาเทพไท้ ........ทั้งสวรรค์
คุณพระศรีรัตนะอัน .......... เพริศแพร้ว
กรรมดีที่เคยสรรค์ ........... เสกก่อ
ขอจุ่งเป็นฉัตรแก้ว ........... ปกเกล้าเราเสมอ

๐ เผลอไผลปีเก่าครั้ง ....... คราใด
ประพฤติปฏิบัติไป ........... เปลี่ยนแก้
ประเสริฐเลิศกำไร ............ กว่าอดีต
มวลหมู่ไพรีแพ้ ............... พยาธิร้ายกรายหนี

๐ มีมิตรรักมั่นแท้ ............. นิรันดร
มีสุขสโมสร ................... ทั่วหล้า
ปิยชนไป่จร ................... จากอก
ดวงจิตจรัสจ้า ................. จวบฟ้าดินสูญ

๐ พูนเพิ่มโภคทรัพย์แก้ว ....ศฤงคาร
เกียรติยศและงาน ............ อีกพร้อม
สมมโนปณิธาน ............... ทุกสิ่ง
ญาติสนิทมิตรรักห้อม ........ ห่อนสิ้นสุขศานต์

๐ วาระกาลใหม่นี้ ............ อวยพร
งูเล็กพลัดผันจร .............. จากคล้อย
ม้าดีวิ่งเว้าวอน ................ เวียนสู่
จึงคิดประดิษฐ์ถ้อย ........... แจกผู้เห็นสาร
๑๙.๔๔ น. : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

เขียน 30 Dec 2013 @ 20:00 ()


ความเห็น (1)

นิมิตตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา